Khoan giếng gia đình

Lượt xem: 1378   -  Ngày đăng: 17:05:15 08-05-2014

Click vào để xem ảnh lớn! Click vào để xem ảnh lớn! Click vào để xem ảnh lớn! Click vào để xem ảnh lớn! Click vào để xem ảnh lớn!

Album khác

Khoan giếng công nghiệp

Khoan giếng công nghiệp

Dự án tiêu biểu:

  • CQ

  • Nam Long

  • Sentosa

  • Cotecons

  • Hòa Bình

  • Vina Conex

  • Unicons

  • TVT

  • Descon

  • Phu hung gia