Lượt xem: 3540Ngày đăng: 16:16:42 08-05-2014

Khoan khảo sát địa chấtKhoan khảo sát địa chấtKhoan khảo sát địa chấtKhoan khảo sát địa chấtKhoan khảo sát địa chất
Tại sao phải khoan khảo sát địa chất công trình? Vì đây là công tác không thể thiếu đối với các công trình quan trọng. Khoan khảo sát địa chất công trình nhằm cung cấp các thông tin:
   * Đánh giá mức độ thích hợp của địa điểm và môi trường đối với các công trình dự kiến xây dựng.
   * Thiết kế, lựa chọn giải pháp móng cho công trình dự kiến xây dựng một cách hợp lý và tiết kiệm.
   * Đề xuất biện pháp thi công hữu hiệu nhất, thấy trước và dự đoán được những khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh trong thời gian xây dựng.
   * Xác định biến đổi của môi trường địa chất do hoạt động kinh tế - công trình của con người, cũng như ảnh hưởng của các biến đổi đó đối với bản thân công trình và công trình lân cận.
   * Đánh giá mức độ an toàn của các công trình đang tồn tại, thiết kế cải tạo nâng cấp công trình hiện có và nghiên cứu những trường hợp đã xảy ra gây hư hỏng công trình…

Dự án tiêu biểu:

  • CQ

  • Nam Long

  • Sentosa

  • Cotecons

  • Hòa Bình

  • Vina Conex

  • Unicons

  • TVT

  • Descon

  • Phu hung gia