Lượt xem: 3908Ngày đăng: 16:27:32 08-05-2014

San trám lấp giếng khoanSan trám lấp giếng khoanSan trám lấp giếng khoan

Bạn cần san lấp giếng khoan (trám lấp giếng khoan) do các nguyên nhân:

   * Giếng bị hư hỏng không khắc phục được, giếng bị suy giảm lưu lượng nước, mực nước

      không thể tiếp tục khai thác, chất lượng nước không đáp ứng yêu cầu sử dụng.

 

   * Giếng thăm dò nước dưới đất đã hoàn thành nhiệm vụ và không sử dụng để khai thác

      hoặc không có nhu cầu sử dụng cho các mục đích khác.

 

   * Giếng khoan gặp sự cố trong quá trình khoan và không thể khắc phục được hoặc giếng

      khoan chưa hoàn thành nhưng buộc phải thay đổi vị trí khoan.

 

   * Giếng khoan do cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền quyết định trám lấp theo

      quy định của pháp luật…

 

Dự án tiêu biểu:

  • CQ

  • Nam Long

  • Sentosa

  • Cotecons

  • Hòa Bình

  • Vina Conex

  • Unicons

  • TVT

  • Descon

  • Phu hung gia